Mr. Sc. Ivan Idžojtić

Član društva

Pošalji Email

Profesionalno iskustvo

OVLAŠTENI POREZNI SAVJETNIK u Javorović, Idžojtić i partneri; Zagreb, Vlaška 94.

Radno iskustvo

 •   1986. DIK Stjepan Sekulić, Nova Gradiška
 •   1986.-1991. Končar – Elektrotehnički institut, Zagreb
 •   1991.-1995. Končar – PEX, Zagreb
 •   1995. - Hrvatska zajednica rač. i financijskih djelatnika, Zagreb; Časopis Računovodstvo i financije

Školovanje

 • Srednja škola:
  1976.-1980. - Srednja škola Nova Gradiška, ekonomski smjer
 • Ekonomski fakultet:
  1981.-1985. diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer - financijsko bankarski
 • Magisterij:
  magistrirao - Poslijediplomski znanstveni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer – Računovodstvo, revizija i financije

Specijalistička područja

 •   Ovlašteni porezni savjetnik - Odobrenja za rad ministra financija Republike Hrvatske - klasa: UP/I-131-01/07-01/67; Ur. broj: 513-07-21-11/07-3
 •   računovodstvo i financije - savjetnik
 •   objave stručnih i znanstvenih radova iz područja računovodstva, financija i poreza
 •   predavanja na seminarima iz područja računovodstva, financija i poreza
 •   predavanja na programu „Nadzor i korporativno upravljanje“, VPŠ Libertas Zagreb i Dominoring Zagreb
 •   predavanja na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagebu – predmet Računovodstvo i porezi
 •   predavanja na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – smjer Računovodstvo i porezi, predmeti: Računovodstvo i Porezi.

Objavljeni radovi:

Brojni znanstveni i stručni članci, referati i knjige iz područja računovodstva, financija i poreza, od kojih su najznačajniji:

 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju, RIF br. 2/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele, RIF br. 11/2000, Zagreb
 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju, RIF br. 2/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Dohodak od kapitala, RIF br. 10/2001, Zagreb
 • Idžojtić I.: Promjena u sustavu neposrednih poreza za fizičku osobu obveznika poreza na dohodak odnosno dobit, RIF br. 2/2001, Zagreb
 • Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele, RIF br. 10/2002, Zagreb
 • Idžojtić I.: Konac godine - vrijeme za izbor poreznog statusa obrtnika, RIF br. 12/2002, Zagreb
 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju, RIF br. 10/2003, Zagreb
 • Idžojtić I.: Plaćanje gotovim novcem u zemlji, RIF br. 11/2003, Zagreb
 • Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti, RIF br. 3/2003, Zagreb
 • Idžojtić I.: Predaja financijskih izvještaja za 2002. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 4/2003, Zagreb
 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja, RIF br. 11/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Izbor fizičke osobe u alternativi - porez na dohodak ili dobit, RIF br. 12/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Kamate i kamatne stope prema novim propisima, RIF br. 12/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Kamate, zatezne kamate i obračuni kamata, RIF br. 6/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Kamate prema novom zakonu, RIF br. 8/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele, RIF br. 10/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Porez na dobit za fizičke osobe, RIF br. 11/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2004. godinu, RIF br. 2/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Oporezivanje dohotka od dividendi i udjela u dobiti, RIF br. 2/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Računvodstveni i porezni učinci promjena upisanog kapitala, RIF br. 6/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Cesija - faktoring i oblik plaćanja, RIF br. 10/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Porez na dobit za fizičke osobe, RIF br. 11/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Gotovinska plaćanja u zemlji, RIF br. 12/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Porezni učinci transakcija s vlastitim dionicama i udjelima, RIF br. 12/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2005. godinu, RIF br. 2/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Zatezne kamate - utvrđivanje i oporezivanje, RIF br. 5/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Ugovorne kamate - utvrđivanje i oporezivanje, RIF br. 6/2006, Zagreb
 • Idžojtić I., Amidžić Peročević K.: Izmjene u oporezivanju dobiti, RIF br. 7/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2006. godinu, RIF br. 1/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Kamate u hrvatskom poreznom sustavu, RIF br. 2/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Prijeboj (kompenzacija) - pravni, financijski i porezni učinci, RIF br. 3/2007, Zagreb
 • Idžojtić I., Gulin D.: Izvještaj o promjeni kapitala (glavnice) i bilješke uz financijske izvještaje, RIF br. 4/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja s nerezidentima, RIF br. 4/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Temeljni kapital i učinci promjena temeljnog kapitala, RIF br. 6/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Oporezivanje dobiti za 2007. godinu, RIF br. 1/2008, Zagreb
 • Idžojtić I.: Razlike u poreznom opterećenju fizičkih osoba u sustavu poreza na dobit i poreza na dohodak, Zbornik radova XXXVIII simpozija Pula 2003., HZ RIF, 2003.
 • Idžojtić I.: Promjena u sustavu neposrednih poreza za fizičku osobu obveznika poreza na dohodak odnosno dobit, RIF br. 2/2001, Zagreb
 • Idžojtić I.: Cesija – promjena vjerovnika i oblik plaćanja, RIF br. 12/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Računovodstvo trezorskih dionica, RIF br. 9/2007, Zagreb
 • Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2006. g. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 3/2007
 • Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2005. g. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 3/2006
 • Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2004. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 3/2005
 • Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti, RIF br. 2/2004
 • grupa autora: Računovodstvo trgovačkih društava uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa, HZ RIF, 2006.
 • grupa autora: Poslovanje obrtnika u 2006., HZ RIF, Zagreb, 2006.
 • grupa autora: Poslovanje obrtnika u 2002., HZ RIF, Zagreb, 2002.
 • grupa autora: Obračun plaća i porez na dohodak, HZ RIF, 2006.
 • grupa autora: Obračun plaća, poreza i doprinosa u 2005. god., HZ RIF, 2005.
 • grupa autora: Hrvatski zakon o porezu na dodanu vrijednost, HZ RIF, 1999.
 • grupa autora: Nadzor i korporativno upravljanje, Dominoring, Zagreb, 2007.