Alenka Orešković

Tajnica

Pošalji Email

Profesionalno iskustvo

Administrativni poslovi.

 

Društvene vještine i kompetencije

Rad u timu, tolerancija, kuminikativnost.