Financijsko savjetovanje

1.    FINANCIJSKO SAVJETOVANJE I ANALIZA


-    Analiza Financijskih pokazatelja (Bilanca, Račun dobiti i gubitka)

-    Izvještaji o novčanim tokovima

-    Komparativno-horizontalna  analiza financijskih izvještaja

-    Strukturno-vertikalna analiza financijskih izvještaja

 

2.    MRS-ovi i HSFI


-    Tumačenje i primjena MRS i HSFI

 

3.    RAČUNOVODSTVO


-    Usluge savjetovanja kod računovodstva poduzetnika, neprofitnih organizacija te računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

-    Usluge vođenja računovodstva

Adresa ureda

Javorović Idžojtić Partneri j.t.d.
Vlaška 94, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4641 340
FAX: +385 1 4641 329
Email: aoreskovic@porezno-savjetovanje.com.hr
Website: www.porezno-savjetovanje.com.hr