mr. sc. Ljubica Javor

 Partner - savjetnik

Pošalji Email

Profesionalno iskustvo

Partner - savjetnik kod  Javorović, Idžojtić i partneri; Zagreb, Vlaška 94.

Radno Iskustvo

 • 8,5 godina u računovodstvu dva manja poduzeća na poslovima od pripravnika do voditelja računovodstva
 • 6,5 godina u SDK – Središnji ured- odjel za kontrolu – viša savjetnica za porez na promet
 • 14 godina u Središnjem uredu Porezne uprave – viša savjetnica za porez na promet odnosno PDV

Školovanje

 • Fakultet za vanjsku trgovinu: 
  1978. diplomirala na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu i stekla naziv dipl.oec.
 • Magisterij: 
  2002. magistrirala na poslijediplomskom studiju ''Fiskalni sustav i fiskalna politika'' na Pravnom fakultetu u Zagrebu i stekla titulu mr.sc.
 • Seminari, tečajevi: 
  Sudjelovala na brojnim seminarima u zemlji i inozemstvu – seminari OECD-a, ITD, Fiscalis. 
  U Središnjem državnom uredu za upravu završila tečaj za ''trening trenera''.

 

Specijalistička područja

 •   Bila aktivno uključena u uvođenje PDV-a u Hrvatskoj 1998.; Od 2006. aktivno uključena u Radnu skupinu za Poglavlje 16. Porezi u svezi s pregovorima o ulasku u EU i projekte vezane za usklađivanje Zakona o PDV-u s EU direktivama
 •   Dugi niz godina objavljujem stručne radove iz područja oporezivanja-posebno oporezivanja prometa dobara i usluga u raznim stručnim časopisima, suautorica brojnih priručnika o poreznoj tematici.
 •   Povremeno angažirana od strane Ekonomskog fakulteta - Katedre za javne financije, u Zagrebu za predavanja na redovnom i poslijediplomskom studiju i Poreznom studiju Društvenom veleučilištu Zagreb.