Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.

 Partner - savjetnik

Pošalji Email

Profesionalno iskustvo

Partner - savjetnik kod  Javorović, Idžojtić i partneri; Zagreb, Vlaška 94.

Radno iskustvo

 •   Porezna uprava i to:
  - Od 94. do 2000. viša savjetnica za PDV. Radila na izradi i primjeni zakona i podzakonskih akata o PDV-u.
  - Od 2000. do danas viša savjetnica za porez na dobit. Radim na izradi i primjeni zakona i podzakonskih akata o porezu na dobit.
 •   Služba društvenog knjigovodstva – SDK i to:
  - Od 88. do 93. vođa grupe (Voditelj odsjeka) u Financijskoj inspekciji SDK Filijala Zagreb. Obavljala poslove organizacije i kontrole financijskog nadzora poslovanja pravnih osoba grupi od 15 do 18 financijskih inspektora.
  - Od 84. do 87. Viši inspektor u Financijskoj inspekciji SDK Filijala Zagreb. Obavljala najsloženije poslove financijskog nadzora kod pravnih osoba.
  - Od 73. do 83. od pripravnika do inspektora u Financijskoj inspekciji SDK Filijala Zagreb obavljala od manje složenih do složenih poslova financijskog nadzora kod pravnih osoba

Školovanje

 • Ekonomski fakultet:
  1973. diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Zagreb i stekla naziv diplomirane ekonomistice
 • Pravni fakultet:
  U tijeku postdiplomski studij „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu
 • Seminari:
  Seminari u zemlji i inozemstvu za stručno usavršavanje za u svezi oporezivanja upravi te za stručno usavršavanje predavača Poreznog studija.

Specijalistička područja

 •   Bila aktivno uključena u uvođenje PDV-a u Hrvatskoj 1998; Od 2006. aktivno uključena u Radnu skupinu za Poglavlje 16. Porezi u svezi s pregovorima o ulasku u EU i projekte vezane za usklađivanje Zakona o PDV-u s EU direktivama
 •   Dugi niz godina objavljujem stručne radove iz područja oporezivanja-posebno oporezivanja prometa dobara i usluga u raznim stručnim časopisima, suautorica brojnih priručnika o poreznoj tematici.
 •   Povremeno angažirana od strane Ekonomskog fakulteta - Katedre za javne financije, u Zagrebu za predavanja na redovnom i poslijediplomskom studiju i Poreznom studiju Društvenom veleučilištu Zagreb.