Javorović & Idžojtić - Ovlašteni porezni savjetnici

Iskustvo . Pouzdanost . Etičnost

Opće je poznato da poslovno upravljanje nužno uključuje i upravljanje poreznim rizicima. Posebno je to izraženo u uvjetima efektivno visoke porezne opterećenosti poslovanja, kao što je to kod nas. Svako odgađanje plaćanja poreza (namjerno ili nenamjerno) u pravilu stvara rizik osjetnog smanjenja uspješnosti i to izravno kroz pojavu dodatnih rashoda (zatezne kamate, novčane kazne i sl.), ali i posredno kroz propisani najviši stupanja prioriteta njihovog ispunjavanja u uvjetima insolventnosti.

Ugovorite svoj termin savjetovanja +385 (0)1 4641 340 Dostupnost radnim danom 8:17h

Porezno savjetovanje

Pročitaj više

Financijsko savjetovanje

Pročitaj više

Poslovno savjetovanje

Pročitaj više

Porezno zastupanje

Pročitaj više

Porezni specijalist

Naziv programa: Program osposobljavanja za poslove poreznog specijalista/specijalistice

Porezni se propisi stalno mijenjaju, što je danas posljedica djelovanja nekoliko čimbenika. Prvo, porezi su instrument nacionalne ekonomske politike te se kao takvi mijenjaju u ovisnosti o promjeni gospodarskih okolnosti i ciljeva ekonomske politike. Drugo, porezi su u sve većoj mjeri predmet harmonizacije na razini Europske unije, pa je Hrvatska kao članica obvezna u svoj porezni sustav unositi relevantne i sve brojnije elemente zajedničke stečevine EU-a. Treće, s gospodarskim i tehnološkim razvojem, te sve većom globalizacijom gospodarskih aktivnosti, razvija se poslovna praksa te se porezni sustavi moraju mijenjati.

Kontaktirajte nas: +385 (0)1 4641 340


mr.sc. Miljenko Javorovic
Nakon uspješno završenog dobiva se Uvjerenje odnosno Certifikat Porezni specijalist, a kompetencije su sljedeće:

  • samostalno porezno savjetovanje u okviru svoje djelatnosti
  • samostalna primjena poreznih propisa i drugih propisa koji se tiču poreza i poreznog prava
  • samostalno obračunavanje i plaćanje svih poreznih oblika i javnih davanja
  • samostalna izrada godišnjih poreznih prijava
  • sposobnost praćenja i sudjelovanja u svim poreznim postupcima

Više na: Visoko učilište Effectus