Mr. Sc. Ivan Idžojtić

Company member

Send an e-mail

Professional experience

LICENSED TAX ADVISOR at Javorović, Idžojtić and partners; Zagreb, Vlaška 94.

Work experience

 •   1986. DIK Stjepan Sekulić, Nova Gradiška
 •   1986. – 1991. Končar – Elektrotehnički institut, Zagreb
 •   1991. – 1995. Končar – PEX, Zagreb
 •   1995. – Croatian Association of Accountants and Financial Experts, Zagreb; magazine Računovodstvo i financije (Accounting and Finance)

Education

 • Secondary School: 
  1976.-1980. - Nova Gradiška High School, economics module
 • Faculty of Economics and Business: 
  1981.-1985. graduated at the Faculty of Economics and Business in Zagreb, finance and banking module
 • Master’s degree: 
  Obtained his master’s degree – postgraduate scientific study at the Faculty of Economics and Business, Zagreb, module – Accounting, Auditing and Finance

Specialist areas

 •   Licensed tax advisor – Licenses issued by the Ministry of Finance of the Republic of Croatia – class: UP/I-131-01/07-01/67; Reg. no.: 513-07-21-11/07-3
 •   accounting and finance – advisor
 •   publication of professional and scientific papers from the field of accounting, finance and taxes
 •   lectures at seminars from the field of accounting, finance and taxes
 •   lectures at the “Supervision and Corporate Governance” programme, Libertas Business School Zagreb and Dominoring Zagreb
 •   lectures at the graduate study of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, course Accounting and Taxes
 •   lectures at the postgraduate scientific study of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, module Accounting and Taxes, courses: Accounting and Taxes.

Published papers:

Various scientific and professional articles, papers and books from the field of accounting, finance and taxes, the most important being:

 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju (Non-cash Payments and Bill of Exchange Payment Mediation), RIF no. 2/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele (Investment in Treasury Stocks and Shares), RIF no. 11/2000, Zagreb
 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju (Non-cash Payments and Bill of Exchange Payment Mediation), RIF no. 2/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Dohodak od kapitala (Income from Capital), RIF no. 10/2001, Zagreb
 • Idžojtić I.: Promjena u sustavu neposrednih poreza za fizičku osobu obveznika poreza na dohodak odnosno dobit (Change in the System of Direct Taxes for a Natural Person – Personal Income/Corporate Income Tax Payer), RIF no. 2/2001, Zagreb
 • Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele (Investment in Treasury Stocks and Shares), RIF no. 10/2002, Zagreb
 • Idžojtić I.: Konac godine – vrijeme za izbor poreznog statusa obrtnika (End of the Year – Time to Choose the Tax Status of Sole Proprietorship), RIF no. 12/2002, Zagreb
 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju (Non-cash Payments and Bill of Exchange Payment Mediation), RIF no. 10/2003, Zagreb
 • Idžojtić I.: Plaćanje gotovim novcem u zemlji (Domestic Cash Payments), RIF no. 11/2003, Zagreb
 • Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti (Tax Reliefs, Exemptions and Incentives with Profit Taxation), RIF no. 3/2003, Zagreb
 • Idžojtić I.: Predaja financijskih izvještaja za 2002. u Registar financijskih izvještaja (Submission of Financial Statements for the Year 2002 into the Registry of Financial Statements), RIF no. 4/2003, Zagreb
 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja (Non-cash Payments), RIF no. 11/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Izbor fizičke osobe u alternativi – porez na dohodak ili dobit, (The Selection of a Natural person in Alternative – Personal Income Tax or Corporate Income Tax), RIF no. 12/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Kamate i kamatne stope prema novim propisima (Interest and Interest Rates Under the New Regulations), RIF no. 12/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Kamate, zatezne kamate i obračuni kamata (Interest, Default Interest and Interest Calculations), RIF no. 6/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Kamate prema novom zakonu (Interest Under the New Law), RIF no. 8/2004, Zagreb
 • Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele (Investment in Treasury Stocks and Shares), RIF no. 10/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Porez na dobit za fizičke osobe (Corporate Income Tax for Natural Persons), RIF no. 11/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti 2004. godinu, (Tax Reliefs, Exemptions and Incentives with Profit Taxation for the Year 2004), RIF no. 2/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Oporezivanje dohotka od dividendi i udjela u dobiti (Taxation of Income from Dividends and Share in Profits), RIF no. 2/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Računvodstveni i porezni učinci promjena upisanog kapitala (Accounting and Tax Effects of a Change in Subscribed Capital), RIF no. 6/2005, Zagreb
 • Idžojtić I.: Cesija – faktoring i oblik plaćanja (Assignment – Factoring and Form of Payment), RIF no. 10/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Porez na dobit za fizičke osobe (Corporate Income Tax for Natural Persons), RIF no. 11/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Gotovinska plaćanja u zemlji (Domestic Cash Payments), RIF no. 12/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Porezni učinci transakcija s vlastitim dionicama i udjelima (Tax Effects of Transactions with Treasury Stocks and Shares), RIF no. 12/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2005. godinu (Tax Reliefs, Exemptions and Incentives with Profit Taxation for the Year 2005), RIF no. 2/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Zatezne kamate – utvrđivanje i oporezivanje (Default Interest – Calculation and Taxation), RIF no. 5/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Ugovorne kamate – utvrđivanje i oporezivanje (Contractual Interest – Calculation and Taxation), RIF no. 6/2006, Zagreb
 • Idžojtić I., Amidžić Peročević K.: Izmjene u oporezivanju dobiti (Changes in Profit Taxation), RIF no. 7/2006, Zagreb
 • Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti 2006. godinu, (Tax Reliefs, Exemptions and Incentives with Profit Taxation for the Year 2006), RIF no. 1/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Kamate u hrvatskom poreznom sustavu (Interest in the Croatian Tax System), RIF no. 2/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Prijeboj (kompenzacija) – pravni, financijski i porezni učinci (Offset (Set off) – Legal, Financial and Tax Effects) – RIF no. 3/2007, Zagreb
 • Idžojtić I., Gulin D.: Izvještaj o promjeni kapitala (glavnice) i bilješke uz financijske izvještaje (Report on the Change of Capital (Equity) and Notes to Financial Statements), RIF no. 4/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Obračunska plaćanja s nerezidentima (Non-Cash Payments with Non-Residents), RIF no. 4/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Temeljni kapital i učinci promjena temeljnog kapitala (Capital Stock and the Effects of Capital Stock Changes), RIF no. 6/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Oporezivanje dobiti za 2007. godinu (Profit Taxation for the Year of 2007), RIF no. 1/2008, Zagreb
 • Idžojtić I.: Razlike u poreznom opterećenju fizičkih osoba u sustavu poreza na dobit i poreza na dohodak (Differences in Tax Burden of Natural Persons in the Corporate Income Tax and Personal Income Tax System) Proceedings of the XXXVIII Symposium Pula 2003, HZ RIF, 2003
 • Idžojtić I.: Promjena u sustavu neposrednih poreza za fizičku osobu obveznika poreza na dohodak odnosno dobit (Change in the System of Direct Taxes for a Natural Person – Personal Income/Corporate Income Tax Payer), RIF no. 2/2001, Zagreb
 • Idžojtić I.: Cesija – promjena vjerovnika i oblik plaćanja (Assignment – Change of Creditors and Form of Payment), RIF no. 12/2007, Zagreb
 • Idžojtić I.: Računovodstvo trezorskih dionica (Accounting for Treasury Stocks), RIF no. 9/2007, Zagreb
 • Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2006. g. u Registar financijskih izvještaja (Submission of Financial Statements for the Year 2006 into the Registry of Financial Statements), RIF no. 3/2007, Zagreb
 • Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2005. g. u Registar financijskih izvještaja (Submission of Financial Statements for the Year 2005 into the Registry of Financial Statements), RIF no. 3/2006, Zagreb
 • Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2004. u Registar financijskih izvještaja (Submission of Financial Statements for the Year 2004 into the Registry of Financial Statements), RIF no. 3/2005,
 • Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti (Tax Reliefs, Exemptions and Incentives with Profit Taxation), RIF no. 2/2004
 • group of authors: Računovodstvo trgovačkih društava uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa (Accounting for Companies with the Application of IFRS/IAS and Tax Regulations), HZ RIF, 2006
 • group of authors: Poslovanje obrtnika u 2006. (Business Activities of Sole Proprietorships in 2006), HZ RIF, Zagreb, 2006
 • group of authors: Poslovanje obrtnika u 2002. (Business Activities of Sole Proprietorships in 2002), HZ RIF, Zagreb, 2002
 • group of authors: Obračun plaća i porez na dohodak (Payroll Accounting and Personal Income Tax), HZ RIF, 2006
 • group of authors: Obračun plaća, poreza i doprinosa u 2005. god. (Payroll, Taxes and Contributions Accounting in the Year of 2005), HZ RIF, 2005
 • group of authors: Hrvatski zakon o porezu na dodanu vrijednost (Croatian Value Added Tax Act), HZ RIF, 1999
 • group of authors: Nadzor i korporativno upravljanje (Supervision and Corporate Governance), Dominoring, Zagreb, 2007